Dystrybucja biletów

Zasady sprzedaży biletów jednorazowych.

1. Przy każdorazowym zakupie co najmniej 1 bloczka biletów jednorazowych Kupujący otrzyma rabat.

2. Rabat udzielany będzie w zależności od wartości kupowanych biletów jednorazowych i naliczany według sprzedaży
za poprzedni miesiąc kalendarzowy:
– do kwoty 3.000 zł – 5%
– powyżej 3.000 zł – 6%

3. W przypadku, gdy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa dotycząca sprzedaży biletów autobusowych PKM, Kupujący dokona w drodze jednorazowej czynności zakupu biletów na kwotę przekraczającą 3.000 zł,
będzie mu przy tym zakupie i przy następnych zakupach w tym miesiącu kalendarzowym przysługiwał rabat w wysokości 6%.

4. Niezbędne dokumenty do zawarcia umowy dotyczącej sprzedaży biletów autobusowych PKM:
– aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
– NIP,
– Regon.

5. W przypadku podpisywania umowy przez inną osobę niż wynikająca z przedstawionych dokumentów, należy posiadać upoważnienie potwierdzone notarialnie.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

(powyższe regulacje obowiązują od 01.01.2011 r.)

Top
Accessibility