Cennik biletów

Cennik biletów za usługi przewozowe realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

Obowiązuje od 01.07.2022 r.


Zarządzenie Burmistrza Nr 99/22 Burmistrza Czechowic-Dziedzice z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp.z o.o, a także określenia rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia.pdf

Ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez  Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.

1. Bilet jednorazowy za przewóz osób, zwierząt, roweru oraz bagażu, którego wymiary przekraczają 20x40x60 cm i plecaka ze stelażem:

I STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice, lub na wszystkie linie do 20 minut (licząc od chwili skasowania) z możliwością przesiadki w I i II strefie.

NORMALNY             ULGOWY

4,00 zł                     2,00 zł

II STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Jasienica lub na wszystkie linie do 40 minut (licząc od chwili skasowania) z możliwością przesiadki w I i II strefie.

NORMALNY             ULGOWY

5,00 zł                     2,50 zł

2. Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy za przewóz osób, zwierząt, roweru oraz bagażu, którego wymiary przekraczają 20x40x60 cm i plecaka ze stelażem:

I i II STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzic, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Jasienica lub na wszystkie linie do 40 minut (licząc od chwili skasowania) z możliwością przesiadki w I i II strefie.

NORMALNY             ULGOWY

 5,00 zł                      2,50 zł

3. Bilet 24-godzinny (licząc od chwili skasowania).

II STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Jasienica.  

NORMALNY             ULGOWY

16,00 zł                     8,00 zł                                                                              

4. Bilet 7-dniowy (licząc od daty skasowania).

II STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Jasienica.

NORMALNY             ULGOWY

 34,00 zł                   17,00 zł                                                                               

5. Bilet 30-dniowy imienny i na okaziciela: (licząc od daty zakupu lub daty zadeklarowanej przez Klienta przy zakupie biletu):

I STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice – imienny.   

NORMALNY             ULGOWY

100,00 zł                 50,00 zł                              

II STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Jasienica – imienny. 

NORMALNY             ULGOWY

120,00 zł                   60,00 zł         

II STREFA: Gminy Czechowice-Dziedzice, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Jasienica – na okaziciela. 130,00 zł                               

6. Bilet 90-dniowy imienny (licząc od daty zakupu lub daty zadeklarowanej przez Klienta przy zakupie biletu):

I STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice – imienny.

NORMALNY             ULGOWY                    

250,00 zł                 125,00

II STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Jasienica – imienny.

NORMALNY             ULGOWY 

280,00 zł                 140,00 zł

7. Bilet 30-dniowy imienny szkolny dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych, artystycznych, studentów do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji, (licząc od daty zakupu lub daty zadeklarowanej przez Klienta przy zakupie biletu):

I STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice. 45,00 zł

II STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Jasienica. 55,00 zł

8. Bilet 90-dniowy imienny szkolny dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych, artystycznych, studentów do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji (licząc od daty zakupu lub daty zadeklarowanej przez Klienta przy zakupie biletu):

I STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice. 120,00 zł

II STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Jasienica. 130,00 zł

9. Bilet miesięczny imienny szkolny – junior dla uczniów szkół podstawowych wyłącznie na dojazd do szkoły i zajęcia pozalekcyjne oraz powrót do domu, ważny od poniedziałku do piątku (bilet rozprowadzany wyłącznie przez placówki oświatowe, obowiązuje łącznie z ważną legitymacją szkolną w okresie nauki szkolnej):

I STREFA: Gmina Czechowice-Dziedzice. 40,00 zł

Za okres nauki szkolnej rozumie się okres od 1 września do 30 czerwca.

10. Bilet weekendowy „Rodzina 3+” obowiązuje w soboty i niedziele, na wszystkich liniach. Osobami uprawnionymi do zakupu ww. biletu są rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadający karty Rodzina 3+ podróżujący z co najmniej jednym dzieckiem. Bilet jest ważny wraz
z kartami Rodzina 3+ każdego członka rodziny wraz z dokumentami stwierdzającymi tożsamość. Uprawnia do wielokrotnych przejazdów w soboty, niedzielę od momentu skasowania biletu. Podstawą prawną dotyczącą programu „Rodzina 3+” są: uchwała Nr XL/360/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Programu Rodzina 3+, Zarządzenie Nr 121/13 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie Karty Rodzina 3+, wzoru deklaracji przystąpienia do Programu Podmiotu, wzoru Karty Rodzina 3+ oraz wzoru naklejki informacyjnej o honorowaniu Karty w witrynach lub innych widocznych miejscach obiektów uczestniczących w Programie, uchwała Nr XXXIII/360/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Programu Rodzina 3+.

II STREFA (Gmina Czechowice-Dziedzice, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Jasienica). 14,00 zł

11. Bilet grupowy szkolny.

Bilet jednorazowy na przejazd tam/powrót z możliwością przesiadki – dla zorganizowanych grup dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Bilet grupowy szkolny dla maksymalnie 10 osób w tym 1 opiekuna. Bilet dostępny wyłącznie dla placówek oświatowych.

II STREFA (Gmina Czechowice-Dziedzice, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Jasienica). 32,00 zł


Bilety jednorazowe i okresowe można nabyć w Punkcie Sprzedaży Biletów na ul. Towarowej 128 (Plac autobusowy), który jest czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00. Bilety jednorazowe można również nabyć w punktach handlowych na terenie Czechowic-Dziedzic i sołectw Ligoty, Bronowa, Miliardowic oraz u kierowców w autobusach.


Bilety można nabyć również za pomocą aplikacji:

moBilet

mPay

zbiletem.pl

SkyCash

Top
Accessibility