Kontrola biletów

Od dnia 05.11.2012 r. upoważnioną do przeprowadzania kontroli biletów jest firma VECTOR CONTROLS


Pisemne odwołania należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. ul. Drzymały 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Pobierz druk:  Wniosek o zwrot i umorzenie należności z tytułu opłaty dodatkowej oraz przejazdu bez ważnego biletu.

Pobierz druk: Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty dodatkowej oraz przejazdu bez ważnego biletu.
           
Uwaga: Kierowcy PKM w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. uprawnieni są do kontroli biletów.


Top
Accessibility