Przednie drzwi

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17.10. 2009 r. PKM Czechowice-Dziedzice Sp. z o.o., wzorem miast sąsiednich, wprowadziło zasadę wsiadania pasażerów do autobusów wyłącznie pierwszymi drzwiami usytuowanymi obok kabiny kierowcy.


Regulamin stosowania zasady wsiadania pasażerów do autobusu pierwszymi drzwiami.

  1. Pasażerowie mają obowiązek wsiadania do autobusu wyłącznie pierwszymi drzwiami.
  2. Z obowiązku wsiadania pierwszymi drzwiami zwolnieni są wyłącznie pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej, osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku, matki z dziećmi w wózkach, pasażerowie podróżujący z bagażem o ponadnormatywnych rozmiarach.
  3. Wsiadając do autobusu pierwszymi drzwiami należy BEZ WEZWANIA okazać kierowcy ważny bilet lub dokument uprawniający do przejazdu. Odpowiedni bilet należy bezzwłocznie skasować w kasowniku.
  4. W przypadku nie posiadania ważnego biletu należy go obowiązkowo zakupić u kierowcy i bezzwłocznie skasować w kasowniku.
  5. Pasażerowie wymienieni w pkt. 2 wsiadający innymi drzwiami niż pierwsze, zobowiązani są bez wezwania podejść do kabiny kierowcy celem okazania biletu lub dokumentu upoważniającego do przejazdu.
  6. Na osoby, które nie wyrażą zgody na okazanie biletu lub odmówią zakupu biletu może zostać nałożona opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu.
  7. Kierowca upoważniony jest do kontroli biletów oraz nałożenia opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu.
  8. W sytuacji przemieszczania się bardzo dużej liczby pasażerów, celem zapobiegnięcia opóźnieniom, dopuszczalne jest otwarcie przez kierowcę drugich i trzecich drzwi do wsiadania.
  9. Wysiadanie z autobusu odbywa się wyłącznie drugimi i trzecimi drzwiami po uprzednim zasygnalizowaniu kierowcy takiego zamiaru.

Powyższe zasady obowiązują od 17.10.2009 r.


Top
Accessibility