Modyfikacja taryfy biletowej wraz z podwyżką cen niektórych biletów

Opublikowano: 2 grudnia 2021

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpi modyfikacja taryfy biletowej wraz z podwyżką cen niektórych biletów uprawniających do przejazdów autobusami Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. Ze względu na znaczny wzrost cen paliwa, materiałów eksploatacyjnych jesteśmy zmuszeni do podniesienia cen biletów komunikacji miejskiej. Cena naszych biletów była niezmienna od blisko 10 lat.


Najtańszy bilet normalny na strefę pierwszą – obejmującą gminę Czechowice-Dziedzice – z 3,00 zł podrożeje na 3,40 zł, bilet z drugiej strefy – obejmującej gminę Czechowice-Dziedzice, Miasto Bielsko-Biała oraz Gminę Jasienicę kosztował będzie 4 zł, zamiast dotychczasowych 3,40 zł. Tyle też będzie kosztował bilet normalny na pierwszą i drugą strefę zakupiony u kierowcy. Bilet 24-godzinny będzie można nabyć po podwyżce w cenie 14 zł, a 7-dniowy za 30 zł.
Najmniej odczują podwyżkę osoby korzystające z biletów okresowych. Celem uelastycznienia oferty biletowej, w zamian biletów miesięcznych i trzymiesięcznych, wprowadzamy odpowiednio bilety 30-dniowe i 90-dniowe. Zastąpienie biletów miesięcznych, elastycznymi dla pasażerów biletami 30-dniowymi i 90-dniowymi umożliwi nabycie takowych biletów na dowolny – wskazany przez pasażera – okres 30 lub 90 dni. Co należy podkreślić, osoby które stale korzystają z czechowickiej komunikacji i korzystają z biletów długookresowych 90-dniowych, w ogóle nie odczują podwyżki, ponieważ bilety te nie podrożeją.


Nowością w ofercie biletowej będzie bilet weekendowy sobotnio-niedzielny „Rodzina 3+” w cenie 14 zł. Bilet ten będzie do nabycia u kierowcy, w punkcie sprzedaży biletów oraz w aplikacjach mobilnych. Osobami uprawnionymi do zakupu ww. biletu będą rodzice/opiekunowie prawni (oboje lub jeden) posiadający karty Rodzina 3+, podróżujący z co najmniej jednym dzieckiem.


Dodatkowo, wyłącznie dla placówek oświatowych, wprowadzamy bilet grupowy szkolny, dla zorganizowanych grup uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Bilet będzie dostępny dla 10 osób, w tym jednego opiekuna, w cenie 28 zł za przejazd tam/powrót. Chcemy, i liczymy na to, że uczniowie i nauczyciele będą korzystali z naszych autobusów przemieszczając się w ramach zająć szkolnych.


W razie pytań dotyczących zmian w taryfie biletowej zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 510 225 582 lub 664 932 524 (punkt sprzedaży biletów).Dodatkowo, informacji udzielna Biuro Publicznego Transportu Zbiorowego tutejszego Urzędu Miejskiego nr telefonu 32 214 71 95.

Link do Zarządzenia Burmistrza: https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/25673977

Top
Accessibility