• Linia nr 1

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty 428 000 euro na zadanie pn.: Dostawa dwóch fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów przegubowych z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania, na potrzeby realizacji projektu pod nazwą: „Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach” (znak: UE-1/2020)

Opublikowano: 13 listopada 2020

Szanowni Państwo, uruchomiliśmy usługę Platformy Zakupowej, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o. o. z Wykonawcami w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego. Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_czechowice_dziedzice/proceedings

Top
Accessibility